logotype
logotype
Sök bland 10016 lagar och förordningar på allalagar.se

Sökresultat

Din sökfråga () resulterade i 10016 träffar.


Åklagarförordning (1989:848)

Inledande bestämmelser 1 § Grundläggande bestämmelser om åklagarväsendet finns i rättegångsbalken. Om riksåklagaren finns ytterligare bestämmelser i förordningen (1989:84 …

Åklagarförordning (1996:205)

Inledande bestämmelser 1 § Grundläggande bestämmelser om åklagarväsendet finns i rättegångsbalken. Ytterligare bestämmelser finns i förordningen (1989:847) med instruktion f …

Åklagarförordning (2004:1265)

Allmänna bestämmelser 1 § I åklagarväsendet ingår Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Grundläggande bestämmelser om vilka som är allmänna åklagare och om åklagarvä …

Åklagarinstruktion (1974:910)

1. Inledande bestämmelser 1 § Bestämmelserna i 4--7, 9, 10, 14--18, 23, 24, 27--29 §§ verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på riksåklagaren och hans kansli. Bestämm …

Äktenskapsbalk (1987:230)

Första avdelningen Allmänna bestämmelser 1 kap. Äktenskap 1 § I denna balk finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap. De två som ingår äktenskap med varandra blir makar …

Aktiebolagsförordning (1975:1387)

Inledande bestämmelser 1 § Anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller 12 kap. 8 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall göras skriftligen h …

Aktiebolagsförordning (2005:559)

1 kap. Anmälan för registrering m.m. Formen för anmälan m.m. 1 § En anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska göras skriftligen hos Bolagsverket. Detsa …

Aktiebolagslag (1975:1385)

1 kap. Inledande bestämmelser 1 § I aktiebolag svarar delägarna ej personligen för bolagets förpliktelser. Utan hinder av första stycket svarar delägare i aktiebolag, som …

Aktiebolagslag (2005:551)

1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag. Bestämmelserna avser - bildande av aktiebolag (2 kap.), - bolagsordn …

Aktiefondslag (1974:931);

Inledande bestämmelser 1 § I denna lag förstås med 1. aktiefond, en huvudsakligen av aktier eller andra värdepapper bestående fond, som uppkommit genom kapitaltillskott fr …[Sida 2 av 1002]