logotype
logotype
Sök bland 10016 lagar och förordningar på allalagar.se

Förordning (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

Den här författningen har upphävts!
1 § Försöksverksamhet enligt lagen (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol får bedrivas vid följande domstolar:

Regeringsrätten

Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Jönköping

Länsrätten i Stockholms län

Länsrätten i Uppsala län

Länsrätten i Södermanlands län

Länsrätten i Gotlands län

Länsrätten i Västmanlands län

Länsrätten i Skåne län

Länsrätten i Hallands län

Länsrätten i Göteborg

Länsrätten i Värmlands län

Länsrätten i Gävleborgs län

Länsrätten i Jämtlands län

Länsrätten i Västerbottens län

Länsrätten i Norrbottens län

Länsrätten i Östergötlands län

Länsrätten i Jönköpings län

Länsrätten i Kronobergs län

Länsrätten i Kalmar län

Länsrätten i Blekinge län

Länsrätten i Örebro län Förordning (2007:1444).

2 § Domstolar och andra statliga myndigheter som har utrustning för videokonferens skall, om arbetets behöriga gång och förhållandena i övrigt tillåter det, ställa utrustning och lokaler till förfogande för den som skall delta i en muntlig förhandling genom videokonferens.

Den domstol som låter en person delta i en muntlig förhandling genom videokonferens skall på lämpligt sätt förvissa sig om deltagarens identitet och om att reglerna för att delta i ett domstolsförfarande följs.

3 § Domstolar vid vilka försöksverksamhet bedrivs skall lämna uppgifter om verksamheten till Domstolsverket enligt de föreskrifter som verket meddelar.Utfärdad
2001-02-15

Senast ändrad
0001-01-01

Källa
Riksdagen.se (2018-04-06)

Dela innehåll