logotype
logotype
Sök bland 10016 lagar och förordningar på allalagar.se

Lag (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.

1 § Ärenden som skall handläggas av Riksförsäkringsverket enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd samt enligt därtill anslutande, övergångsvis gällande äldre författningar om ersättning vid personskada, skall i stället handläggas av Försäkringskassan. Vad som i lagar och andra författningar är föreskrivet om Riksförsäkringsverket skall i fråga om handläggningen av sådana ärenden gälla Försäkringskassan. Lag (2004:837).

2 § Har upphävts genom lag (2004:837).Utfärdad
1998-05-20

Senast ändrad
0001-01-01

Källa
Riksdagen.se (2018-04-07)

Dela innehåll