logotype
logotype
Sök bland 10016 lagar och förordningar på allalagar.se

Lag (1995:896) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1996

Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällighets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m., skall fordran vid ingången av år 1996 minskas med 7,6 procent.

Utfärdad
1995-06-15

Senast ändrad
0001-01-01

Källa
Riksdagen.se (2018-04-09)

Dela innehåll