logotype
logotype
Sök bland 10016 lagar och förordningar på allalagar.se

Förordning (1989:29) om säkerhetsanalyser av statliga myndigheters ADB-system

1 § Denna förordning tillämpas på myndigheter under regeringen som använder automatisk databehandling (ADB).

Förordningen tillämpas dock inte på statsrådsberedningen, departementen och regeringskansliets förvaltningskontor.

2 § Myndigheterna skall göra säkerhetsanalyser av de ADB-system som är av väsentlig betydelse för egen eller andras verksamhet.

I analyserna skall riskerna för störningar i ADB-systemen identifieras och värderas.

För analysarbetet får myndigheterna stöd av statskontoret.

3 § Myndigheterna skall i anslutning till sina analyser utarbeta en plan för de säkerhetshöjande åtgärder som kan behövas.

4 § Myndigheterna skall före utgången av år 1990 till statskontoret redovisa analysresultaten och de åtgärder som har genomförts eller planerats med anledning av analyserna.

Försvarsmaktens myndigheter samt försvarets forskningsanstalt skall i stället redovisa till överbefälhavaren.Utfärdad
1989-02-02

Senast ändrad
0001-01-01

Källa
Riksdagen.se (2018-04-12)

Dela innehåll