logotype
logotype
Sök bland 10016 lagar och förordningar på allalagar.se

Förordning (1988:325) om vissa åtgärder med anledning av mellankommunala skatterättens avveckling;

Den här författningen har upphävts!
1 § Frågor om delgivning av mellankommunala skatterättens domar och beslut skall handhas av länsrätten i Stockholms län. Länsrätten skall också vidta de åtgärder beträffande överklagade domar och beslut som enligt 7 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ankommer på mellankommunala skatterätten.

2 § Rättelser enligt 32 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) i domar och beslut som har meddelats av mellankommunala skatterätten får vidtas av lagmannen i länsrätten i Stockholms län eller den som han utser.

3 § Mellankommunala skatterättens arkiv skall övertas av länsrätten i Stockholms län. Arkivet avlämnas till riksarkivet vid den tidpunkt och i den omfattning som länsrätten och riksarkivet kommer överens om.Utfärdad
1988-05-19

Senast ändrad
0001-01-01

Källa
Riksdagen.se (2018-04-13)

Dela innehåll