Författare: Priscilla Ryan

Successionsordning (1810:0926);

Vi CARL, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung &c.; &c.; &c.;, arvinge till Norge, hertig till Schleswig Holstein, Stormarn och Ditmarsen, greve till Oldenburg och Delmenhorst &c.; &c.;, göre veterligt: att, sedan Riksens Ständer enhälligt antagit och fastställt den successionsordning, varefter den högborne furstes, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghet prins JOHAN

Kameraövervakningslag (2013:460)

Syftet med lagen 1 § Syftet med lagen är att tillgodose behovet av kameraövervakning för berättigade ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. Definitioner 2 § I denna lag används följande ord och uttryck med nedan angiven betydelse. Kameraövervakning Användning av övervakningsutrustning. Övervakningsutrustning Övervakningskameror och övrig övervakningsutrustning. Övervakningskameror TV-kameror, andra

Domkapitelslag (1988:181);

Den här författningen har upphävts! /r3/ Domkapitlet och dess uppgifter 1 § I varje stift skall det finnas ett domkapitel. Domkapitlet skall utföra de uppgifter som enligt lagen (1982:942) om svenska kyrkan eller annan författning ankommer på det. /r3/ Ledamöter och suppleanter 2 § Domkapitlet består av följande ledamöter: 1. biskopen som ordförande, 2. domprosten